KA Kustannusanalyysi Oy on kaikista palveluntoimittajista riippumaton ja puolueeton kustannusten konsulttiyritys, vuodesta 1993 lähtien.

Asiantuntijamme

Vakuutus

Tuomas Konttinen
TK Riskianalyysi Oy omistajayrittäjä

"TK Riskianalyysi Oy on auktorisoitu vakuutusmeklariyhtiö, jonka taustalta löytyy pitkät perinteet ja kokemuksen tuomaa monipuolista osaamista.

Vakuutusten kilpailuttaminen ja yhteistyö satojen yritysasiakkaiden kanssa on tuonut kokemusta, joka hyödyttää sekä nykyisiä että tulevia asiakkaitamme. Vakuutusten kilpailuttamisesta ja niiden jatkuvasta hoidosta asiakkaillemme koituva taloudellinen hyöty on aina ollut tavoitteemme ja siinä olemme onnistuneet hyvin.

Olemme jatkuvasti yhteydessä sekä koti- että ulkomaisiin vakuutusyhtiöihin, mistä johtuen meillä on käytettävissä viimeisin tieto vakuutusten hinnoittelusta, kilpailutilanteesta ja tarjolla olevista vakuutusratkaisuista. Neuvonta vahinkotilanteissa on myös tärkeä osa toimintaamme.

Tyypillisenä esimerkkinä toimeksiannoistamme ovat kaikki vakuutuslajit kattava vakuutusten kilpailuttaminen ja vakuutusvertailujen tekeminen. Edellä mainituissa tapauksissa toimeksianto on projektiluontoinen ja perustuu tarjouspyyntövaltakirjaan.

Toinen tyypillinen toimeksiantomme on vakuutusten jatkuva hoito, jolloin toimeksianto perustuu hoitovaltakirjaan. Hoitovaltakirja-asiakkaiden osalta vakuutusyhtiöt huomioivat hinnoittelussaan, että asiakas käyttää vakuutusmeklaria jakelukanavanaan. "