KA Kustannusanalyysi Oy on kaikista palveluntoimittajista riippumaton ja puolueeton kustannusten konsulttiyritys, vuodesta 1993 lähtien.

Paras Palvelu

KA Paras Palvelun sisältö

 • Puhe- ja datapakettien, sopimusten ja kustannusten puolueeton arviointi
 • Laskutuksen valvonta
 • Kustannuksiin kohdistuvat säästöehdotukset
 • Tekninen asiakaspalvelu

KA Paras Palvelu -portaali

 • avainhenkilöiden käytettävissä milloin vain
 • ajantasainen tieto > laskutusvälein tapahtuva päivitys
 • konserni-, yritys-, osasto- ja käyttäjätasoinen kustannusten seuranta
 • kustannusten muodostuminen ja kehitys selkein graafisin elementein
 • monipuoliset ja selkeät hakuvalinnat
 • tekninen tuki

KA Paras Palvelun hyödyt

 • Muutokset puheratkaisun palveluiden ja laskutuksen/kustannusten tilasta kuukausittain
 • Asiakkaan ja operaattorin välisten sopimusten muuttaminen vastaamaan yleistä hintatasoa.
 • Toimenpide-ehdotuksia palveluista sekä yritys- että käyttäjätasolla.
 • Käyttäjäkohtaisista maksuista raportoidaan, mikäli kustannussäästöjä on saavutettavissa käyttäjien toimintatapoja ohjaamalla.
 • KA Paras Palvelun asiakas saa käyttöönsä KA:n asiantuntemuksen laskutukseen, palveluihin ja teknisiin kysymyksiin ja selvityspyyntöihin liittyen.
 • Henkilökohtainen raportointi asiakkaan kanssa kolmen kuukauden välein.
KA Kustannusanalyysi - Paras Palvelu Selkeä esitystapa kustannusten muodostumiseen. KA Kustannusanalyysi - Paras Palvelu Kustannusten kehityksen seuranta kustannuslajeittain. KA Kustannusanalyysi - Paras Palvelu Kustannusten kehitys pitkällä aikavälillä. KA Kustannusanalyysi - Paras Palvelu Monipuoliset ja selkeät haut.