Olemme palveluntarjoajista riippumaton ja puolueeton konsultointiyritys

Toimintaamme on sen perustamisesta, vuodesta 1993 lähtien kuulunut asiakkaan puhe- ja tietoliikenneratkaisuiden nyky- ja tarvetilan analysointi josta muodostamme raportin toimenpide-ehdotuksineen.

Neuvottelemme puolestanne palveluntarjoajien kanssa juuri Teille parhaiten sopivista puhe- ja tietoliikenneratkaisuista.

Olemme myös johtaneet suuren määrän käyttöönotto- ja muutosprojekteja.

Vahvuuksiamme

 • kolmen vuosikymmenen kokemus alalta
 • hyvät suhteet kaikkiin palveluntuottajiin
 • korkea tekninen osaaminen ja suuri määrä teknisiä projekteja hintakilpailutusten lisäksi
 • korkeatasoinen projektinhallinta ja –johtaminen
 • toiminta suuntautunut suuriin yrityksiin, joten KA:lla on oikea tieto sopimushinnoitteluiden lisäksi suuryrityksien erilaisista teknisistä ratkaisuista
Tehokas ja nopea työkalu puhe- ja tietoliikenteen kustannusten seurantaan.
Kustannusrakenteen seuranta yritys-, kustannuspaikka- ja liittymätasoittain.
Puhe- ja datapakettien optimointi todellisen käytön mukaisesti.

KA Paras Palvelu -
Yritysjohdon työkalu

Budjetointi
Ennustettavuus
Yrityksen omien resurssien säästäminen
Kustannus-tietoisuus
Kustannus-säästöjä

KA Paras Palvelun palvelusisältöä

Kustannusten raportointi
Yritys
Kustannuspaikka
Liittymä
Sopimuskansio
Optimointi
Puhe- ja datapaketit
Palveluiden päivitykset
KA raportointi
Puhe- ja tietoliikenne-palveluiden hinnoittelun taso (benchmarking)
Toimenpiteillä aikaansaatavat säästöt ja niiden toteuman seuranta
Kilpailutus
Puhe- ja tietoliikenne-palveluiden kilpailutus
Laitehankintojen kilpailutus
Tekninen konsultointi
Laitteet ja palvelut
Erikoissovellukset (esim. contact center)
Integraatiot
Laskutuksen oikeellisuuden varmistaminen ja korjaavat toimenpiteet

Palvelutarkennus

 • KA Paras Palvelu portaali

  • Yritysjohdon työkalu kustannusten seurantaa varten
  • Käyttäjätason kustannusseuranta
  • Yrityksittäin
  • Kustannuspaikoittain
  • Liittymittäin
 • Puhe- ja datapakettien optimointi

  • Optimaalinen liittymäkohtainen paketti todellisen käytön mukaisesti
  • Muutokset ja päivitykset Kustannus Analyysi Oy:n toimesta asiakkaan resursseja säästäen
  • Merkittävät säästöt tehokkaiden ja optimaalisten palveluiden avulla
 • Laskutuksen oikeellisuuden tarkistus

  • Virheiden oikaisu
  • Hyvitykset takautuvasti koko virheen voimassaolon ajalta
  • Varmistus, että jatkossa laskutus vastaa sopimusta
 • Puhe- ja tietoliikennepalveluiden sopimushinnoittelun tarkastus

  • Hintatason benchmarking
 • Puhe- ja tietoliikennepalveluiden kilpailutus

  • Hallittu ja johdettu kilpailutus
   • Palvelutason ja tarpeiden kartoitus
   • Tarjouspyyntömateriaali
    • Tarjouspyyntö
    • Hankinnan kuvaus
    • Vaatimustaulukko
    • Pisteytys
  • Selkeä raportointi toimenpide-ehdotuksineen kilpailutuksen tuloksista
 • Projektijohtaminen

  • Uusien palveluiden käyttöönotto
   • Ulkoistettu välitys
   • Contact center
   • Integraatiot
  • Operaattorivaihdot
   • SIM –korttien muutokset
   • Palveluiden siirto toimittajalta toiselle
  • Dokumentointi
   • Projektisuunnitelma
   • Tehtäväsuunnitelma
   • Loppuraportti

KA Paras Palvelun aloitus

Palvelun käynnistäminen ei vaadi asiakasresursseja.

Neuvottelemme puolestanne palveluntarjoajien kanssa juuri Teille parhaiten sopivista puhe- ja tietoliikenneratkaisuista.

KA Paras Palvelun käynnistäminen
Tilaamme tarvittavan laskutusmateriaalin operaattoreilta.
KA Paras Palvelun käynnistäminen
Käynnistämme Paras Palvelu –portaalin.
KA Paras Palvelun käynnistäminen
Analysoimme materiaalin perusteella säästöihin ja palvelutason parannustoimiin kohdistuvat toimenpiteet.
KA Paras Palvelun käynnistäminen
Raportoimme laskutuksen volyymit erittelyineen sekä esitämme toimenpide-ehdotukset säästöjen aikaansaattamiseksi.

Kirjautuminen KA Paras Palvelu Demoon


Käyttäjätunnus:
Salasana:
KA Kustannus Analyysi Oy
Vellamonkatu 30 A
00550 HELSINKI
Jaakko Ollikainen
050 526 6492
jaakko.ollikainen@kustannusanalyysi.fi

Teleforum Oy
Vellamonkatu 30 A
00550 HELSINKI
Janne Seeskari
0400 930 222
janne.seeskari@teleforum.fi