KA Kustannusanalyysi Oy on kaikista palveluntoimittajista riippumaton ja puolueeton kustannusten konsulttiyritys, vuodesta 1993 lähtien.

Toimintamalli

Asiantuntemus ja sitoutuminen tulokseen

KA on erikoistunut yritysten liiketoimintaan liittyvien kustannusten vertailuun, kilpailuttamiseen ja seurantaan. Esitämme asiakkaillemme edullisimmat, toimivat vaihtoehdot, niin että kulut pysyvät oikealla tasolla eivätkä ne pääse karkaamaan. Tehtävänämme on siis tarkistaa, ehdottaa ja selvittää - ammattitaitoisesti, nopeasti ja luottamuksellisesti.

KA:n tekemien ja luovuttamien raporttien "sivutuotteina" syntyy usein asiallisia ehdotuksia siitä, miten tietyt toiminnat voi olla jatkossa järkevää hoitaa. Tämän johdosta asiakasyrityksen omalla henkilöstöllä on yhteistyön tuloksina mahdollisuus parantaa omaa ammattitaitoaan entistäkin paremmaksi.

Uskomme, että tulokseen sitoutuminen saa yksilön, myös KA:n itsenäiset asiantuntijat, yrittämään parastaan. KA:n palvelupalkkiot, jotka voidaan sopia suoritettavaksi taannehtivasti, syntyvät asiakkaan kanssa sovittavasta osuudesta saavutetuista ja toteutuneista, todellisista säästöistä.

KA:n yritysfilosofiaan kuuluu sitoutuminen tulokseen ja pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen.