KA Kustannusanalyysi Oy on kaikista palveluntoimittajista riippumaton ja puolueeton kustannusten konsulttiyritys, vuodesta 1993 lähtien.

Toimintamalli

Säästöä, laadusta tinkimättä

Moni KA:n asiakasyritys on tutkituttanut puhelin- ja tietoliikennekulunsa, kuljetus-, posti- ja kuriiriliikennekulunsa sekä matkustus-, työterveys- ja vakuutuskulunsa. Vaihtoehtojen huolellinen vertailu, ja tarvittaessa- palveluiden kilpailuttaminen, johtaa toimivaan ja edulliseen ratkaisuun.

Säästöä saattaa syntyä yksinkertaisesti pelkästään siitä, että asiakkaan huomataan maksaneen väärän tariffin mukaisesti. KA:n kokemuksen perusteella usein palveluntoimittajien kilpailuttaminen oikein valittujen lähtötietojen perusteella voi alentaa valitun kustannuslajin kustannuksia.

On tärkeää ostaa palvelunsa sieltä, mistä sen saa riittävän edullisesti. Usein tietysti on myös arvo sinänsä, että asiakkaan ja palveluntoimittajan suhde on ollut pitkäaikainen.

Hintavertailun laatiminen on usein hankalaa: Mitkä hintakomponentit ovat kullekin yritykselle tärkeitä ja todella merkityksellisiä? Lähtötiedot saattavat siis olla puutteellisia, palveluntoimittajien sopimusehdot ja laskutuskäytännöt ovat erilaisia. KA:n kokemuksen perusteella hintavertailujen oikeellisuuteen saattavat vaikuttaa myös mahdolliset kuulopuheet muiden sopimushinnoista.

KA:n toimintaan kuuluu-, että hintavertailut tehdään ammattitaitoisesti, nopeasti ja niin oikein kuin mahdollista - luottamuksellisesti. KA on asiantuntijoineen laatinut mm. raportointijärjestelmänsä siten, että asiakasyritykset pystyvät tekemään päätöksensä oikeiden vertailutietojen ja lähtötasojen perusteella.