KA Kustannusanalyysi Oy on kaikista palveluntoimittajista riippumaton ja puolueeton kustannusten konsulttiyritys, vuodesta 1993 lähtien.

Toimintamalli

Säästöt suoraan asiakasyrityksen tilille

KA sitoutuu laatimaan asiakkaalleen kustannusanalyysin ja todennettaviin säästöihin johtavia toimenpide-ehdotuksia. Tarvittaessa, ja asiakkaan niin halutessa, ehdotukset toteutetaan valtakirjan valtuuttamana, joko yksin tai yhdessä asiakkaan kanssa.

KA:n kokemuksen perusteella laskutusvirheitä voi tapahtua. Laskuissa voi olla esimerkiksi kirjausvirheitä tai myös tapahtumien tuplalaskutuksia. Saattaa olla, että palveluntoimittajien laskutusjärjestelmät eivät "taivukaan" kaikkiin sopimushetkellä sovittuihin ehtoihin. Asiakasyrityksen kanssa voidaan sopia, että KA valvoo säästöjen todentamisen laskutuksesta ja mahdollisten hyvitysten toteutumisen.

KA:n asiakasyrityksen päätettyä hyväksyä esitetyt toimenpide-ehdotukset, se voi niin halutessaan jatkaa itse neuvotteluja palveluntoimittajien kanssa. Helpoin tapa on kuitenkin valtuuttaa KA edustamaan asiakasta neuvotteluissa. Asiakkaille, jotka päättävät ottaa yhteistyöstä KA:n kanssa irti kaiken mahdollisen, voi jäädä helpoimmillaan vain edullisempien sopimusten tai hintapäivitysten allekirjoittamisen/hyväksymisen vaiva.