KA Kustannusanalyysi Oy on kaikista palveluntoimittajista riippumaton ja puolueeton kustannusten konsulttiyritys, vuodesta 1993 lähtien.

Toimintamalli

Vakuutukset

KA:lla on vankka kokemus myös yritysten vakuutuksiin liittyvästä kilpailuttamisesta ja vakuutusten vertailuista. Koska nykyinen 1.9.2005 voimaan tullut laki vakuutusedustuksesta (570/2005) edellyttää, että vakuutuksenvälittäjä on rekisteröitynyt Vakuutusvalvontaviraston ylläpitämään rekisteriin sekä tehnyt kirjallisen toimeksiantosopimuksen toimeksiantajansa / asiakkaansa kanssa, toimii yhteistyökumppaninamme rekisteröity vakuutusmeklariyritys TK Riskianalyysi Oy, jonka omistaja on Tuomas Konttinen.